7. Dostawa urządzenia do spawania plazmowego metodą PTA dla projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Delivery of PTA Method – Plasma Surfacing Machine for project entitled: „Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:
Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego jako serwera dla zintegrowanego systemu oprogramowania ERP dla projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”.
Delivery and implementation of computer hardware as a server for the integrated ERP software system for project entitled: “Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”.
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:
Zapytanie Ofertowe
Specyfikacja
Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie
Załącznik nr 4 – oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Dostawa obrabiarek CNC (tokarki, frezarka) dla projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Delivery of CNC machines (lathes, milling machine) for project entitled: “Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Specyfikacja
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu oprogramowania w oparciu o standardowe oprogramowanie ERP dla projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Delivery and implementation of an integrated software system based on standard ERP software for project entitled: „Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Specyfikacja
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Dostawa nagrzewnicy oporowej do projektu p.n. p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Delivery of resistance heater for project entitled: „Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:

Zapytanie
Załącznik nr 1 – specyfikacja
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik do zapytania ofertowego – oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Dostawa przyrządu do pomiaru i ustawiania narzędzi dla projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Delivery of tool measuring and setting tool of a project entitled: „Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:

Zapytanie
Załącznik nr 1 – specyfikacja
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3. Rozładunek 4 maszyn CNC, relokacje na hali produkcyjnej Chemar Armatura i usadowienie na przygotowanych fundamentach. Prace wykonywane będą w ramach projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:

Zapytanie
Załącznik nr 1 – Specyfikacja
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Załącznik nr 4 do zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2. Wykonanie posadowienia centrów obróbczych CNC, podłączenia instalacji elektrycznej i innych czynności dotyczących montażu tych centrów (4 szt.) w ramach projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Execution of the foundation of the machining centers CNC, connection of the electrical system and others activities of assembly of this centers (4 pieces) of a project entitled: “Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:

Załącznik nr 1 – Zapytanie
Załącznik nr 2 – Specyfikacja
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Dostawa urządzeń w ramach projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Delivery of equipment within the confines of a project entitled: “Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:
Załącznik nr 1 – Zapytanie
Załącznik nr 2 – Specyfikacja
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty