12. RPO 1/2018. Ulepszenie systemu grzewczego poprzez wykonanie instalacji gazowej ogrzewania promiennikowego w hali produkcyjnej spółki Chemar Armatura Sp. z o.o. w ramach projektu p.n. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjnego i produkcyjnego oraz pozyskiwanie energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej”
Improve the heating system through the construction of a gas radiant heating system in the production hall of Chemar Armatura Sp. z o.o. of a project entitled: „Improving energy efficiency through thermal upgrading of an administration and production building and obtaining energy from a photovoltaic micro installation”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:

Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz oferty
Relacje
Spełnienie warunków

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty