7. Dostawa urządzenia do spawania plazmowego metodą PTA dla projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Delivery of PTA Method – Plasma Surfacing Machine for project entitled: „Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:
Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty