13. RPO 2/2018. Wykonanie oświetlenia LED wraz z kompletną instalacja elektryczną w budynku produkcyjnym spółki Chemar Armatura Sp. z o.o. w ramach projektu p.n. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjnego i produkcyjnego oraz pozyskiwanie energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej”
The execution of LED lighting together with a complete electrical installation in the production and administration building of Chemar Armatura Sp. z o.o. of a project entitled: „Improving energy efficiency through thermal upgrading of an administration and production building and obtaining energy from a photovoltaic micro installation”
[ZAKOŃCZONY]

Pobierz:

Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz Oferty
Oświadczenie – Relacje
Oświadczenie – Warunki
Rzut – hala

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty