11. Wykonanie posadowienia centrów obróbczych i wykonania powierzchni pomocniczych jako betonowe powierzchnie z posadzką epoksydowo-kwarcową oraz innych czynności dotyczących lokalizacji tych centrów w ramach projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Execution of the foundation of the machining centres and auxiliary areas as a concrete area with epoxy-quartz floors and others activities according the location of these centres of a project entitled: „Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:

Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz oferty
Załącznik – oświadczenie
Oświadczenie warunkow

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty