13. RPO 2/2018. Wykonanie oświetlenia LED wraz z kompletną instalacja elektryczną w budynku produkcyjnym spółki Chemar Armatura Sp. z o.o. w ramach projektu p.n. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjnego i produkcyjnego oraz pozyskiwanie energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej”
The execution of LED lighting together with a complete electrical installation in the production and administration building of Chemar Armatura Sp. z o.o. of a project entitled: „Improving energy efficiency through thermal upgrading of an administration and production building and obtaining energy from a photovoltaic micro installation”
[ZAKOŃCZONY]

Pobierz:

Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz Oferty
Oświadczenie – Relacje
Oświadczenie – Warunki
Rzut – hala

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. RPO 1/2018. Ulepszenie systemu grzewczego poprzez wykonanie instalacji gazowej ogrzewania promiennikowego w hali produkcyjnej spółki Chemar Armatura Sp. z o.o. w ramach projektu p.n. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjnego i produkcyjnego oraz pozyskiwanie energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej”
Improve the heating system through the construction of a gas radiant heating system in the production hall of Chemar Armatura Sp. z o.o. of a project entitled: „Improving energy efficiency through thermal upgrading of an administration and production building and obtaining energy from a photovoltaic micro installation”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:

Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz oferty
Relacje
Spełnienie warunków

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11. Wykonanie posadowienia centrów obróbczych i wykonania powierzchni pomocniczych jako betonowe powierzchnie z posadzką epoksydowo-kwarcową oraz innych czynności dotyczących lokalizacji tych centrów w ramach projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Execution of the foundation of the machining centres and auxiliary areas as a concrete area with epoxy-quartz floors and others activities according the location of these centres of a project entitled: „Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:

Zapytanie ofertowe
Specyfikacja
Formularz oferty
Załącznik – oświadczenie
Oświadczenie warunkow

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty