4. Dostawa przyrządu do pomiaru i ustawiania narzędzi dla projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Delivery of tool measuring and setting tool of a project entitled: „Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:

Zapytanie
Załącznik nr 1 – specyfikacja
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3. Rozładunek 4 maszyn CNC, relokacje na hali produkcyjnej Chemar Armatura i usadowienie na przygotowanych fundamentach. Prace wykonywane będą w ramach projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:

Zapytanie
Załącznik nr 1 – Specyfikacja
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Załącznik nr 4 do zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2. Wykonanie posadowienia centrów obróbczych CNC, podłączenia instalacji elektrycznej i innych czynności dotyczących montażu tych centrów (4 szt.) w ramach projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Execution of the foundation of the machining centers CNC, connection of the electrical system and others activities of assembly of this centers (4 pieces) of a project entitled: “Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:

Załącznik nr 1 – Zapytanie
Załącznik nr 2 – Specyfikacja
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Dostawa urządzeń w ramach projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
Delivery of equipment within the confines of a project entitled: “Implementation of production of an innovative line of wedge valves equipped in a split wedge with movable self-aligning discs at Chemar Armatura as the result of commissioned R&D work”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:
Załącznik nr 1 – Zapytanie
Załącznik nr 2 – Specyfikacja
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty