3. Rozładunek 4 maszyn CNC, relokacje na hali produkcyjnej Chemar Armatura i usadowienie na przygotowanych fundamentach. Prace wykonywane będą w ramach projektu p.n. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi jako wynik zleconych prac B+R”
[ZAKOŃCZONE]

Pobierz:

Zapytanie
Załącznik nr 1 – Specyfikacja
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Załącznik nr 4 do zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty